28/03/2012
ΠΡΟΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

€ 150.000 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι νικητές της πρώτης κατηγορίας στον 14ο Διαγωνισμό της 01-02/04/2012.