18/04/2012
ΠΡΟΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΠΡΟΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟΥ & ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ

Σας ενημερώνουμε ότι η κατάθεση των δελτίων για τον 15ο Διαγ/σμό ΠΡΟΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟΥ της 14-15/4/12, τον 16ο Διαγ/σμό ΠΡΟΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ της 15-16/4/12 και τον 16ο Διαγ/σμό Π/ΓΚΟΛ της 14-16/4/12 θα γίνεται μέχρι το Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 14/4 στις 16:00.