18/04/2012
ΠΡΟΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

€ 250.000 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι νικητές της πρώτης κατηγορίας στον 17ο Διαγωνισμό της 22-23/04/2012.