18/04/2012
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης VLTs - Πλήρωση θέσης Γενικού Διευθυντή

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το Ν. 3340/2005 και την υπ' αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης για την επιχειρησιακή υποστήριξη του έργου των παιγνιομηχανημάτων (VLTs). Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή από 10.04.2012 ανέλαβε ο κ. Αλέξανδρος Δούκας.