25/04/2012
ΠΡΟΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

€ 150.000 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι νικητές της πρώτης κατηγορίας στον 17ο Διαγωνισμό της 28-29/04/2012.