25/04/2012
ΠΡΟΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

€ 250.000 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι νικητές της πρώτης κατηγορίας στον 18ο Διαγωνισμό της 29-30/04/2012.