02/05/2012
ΠΡΟΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

€ 160.000 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι νικητές της πρώτης κατηγορίας στον 18ο Διαγωνισμό της 05-06/05/2012.