04/05/2012
Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν. 3556/2007

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, την οποία έλαβε στις 02.05.2012 από την Εταιρεία SilchesterInternationalInvestorsLLP, ότι η εν λόγω εταιρεία προέβη στην αγορά μετοχών της Εταιρείας ΟΠΑΠ Α.Ε., με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός μετοχών που κατέχει άμεσα να ανέλθει σε 15.995.648 μετοχές. Η ημερομηνία συναλλαγής, κατά την οποία το ποσοστό της ως άνω Εταιρείας ανήλθε του ορίου 5,01%, είναι η 30.04.2012.

ΟΠΑΠ Α.Ε.