30/05/2012
Την Παρασκευή 1η Ιουνίου η τακτική Γενική Συνέλευση της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Η 12η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1η Ιουνίου, ώρα 12:00, στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Κηφισού, αριθμός 62, Περιστέρι – Αττικής.

Κατά τη διάρκειά της πέρα από την συζήτηση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011), την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της 12ης εταιρικής χρήσης, όπως, επίσης, την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το 2011 και την προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και αποζημιώσεων για το 2012, κ.α. θα γίνει ενημέρωση και συζήτηση από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο Γιάννη Σπανουδάκη για τα νέα επιχειρησιακά προγράμματα και τις προοπτικές τους.

Η Γενική Συνέλευση είναι ανοικτή στα ΜΜΕ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.

Σημείωση: παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. να ενημερώσουν εγκαίρως το Γραφείο Τύπου, τηλ. 210 5798487 (Κα Χριστίνα Στέλιου)