31/05/2012
ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ

€ 80.000 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι νικητές της πρώτης κατηγορίας στον 23ο Διαγωνισμό 2-4/06/2012.