07/06/2012
ΠΡΟΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

€ 100.000 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι νικητές της πρώτης κατηγορίας στον 23ο Διαγωνισμό της 09-10/06/2012.