11/06/2012
Ακόμη ένα νοσοκομείο εξοπλίζει η ΟΠΑΠ Α.Ε.

Αυτή τη φορά η ΟΠΑΠ Α.Ε. εξοπλίζει ένα νοσοκομείο της Περιφέρειας με υπερσύγχρονα μηχανήματα.
Πρόκειται για το Γενικό Νοσοκομείο - ΚΥ Μολάων Λακωνίας, στο οποίο παραδίδονται αύριο (α) ένας έγχρωμος υπερηχοτομογράφος γενικής χρήσης, (β) ένας ορθοπαντογράφος, καθώς και (γ) ένα ψηφιακό ακτινοδιαγνωστικό τηλεχειριζόμενο συγκρότημα.
Η προμήθεια έγινε από την ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με τον κανονισμό προμηθειών της εταιρείας και το τελικό κόστος ανήλθε σε 311.436 ευρώ.
Ο εξοπλισμός νοσοκομείων στο κέντρο και την περιφέρεια είναι ένας από τους τομείς που έχει επικεντρωθεί τα τελευταία χρόνια το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΟΠΑΠ Α.Ε., η οποία επιδιώκει με τις δωρεές της να μεγιστοποιήσει το κοινωνικό όφελος, ιδιαίτερα στον τομέα της Υγείας, με την εξασφάλιση σύγχρονου διαγνωστικού και επεμβατικού εξοπλισμού.
Θυμίζουμε ότι γι' αυτό και μόνο το σκοπό, η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει διαθέσει από το 2009 έως σήμερα πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ, ανταποκρινόμενη ταχύτατα σε αιτήματα από όλη τη χώρα.
Να σημειωθεί ότι, όπως έχει προβλέψει η ΟΠΑΠ Α.Ε. σε κάθε ανάλογη περίπτωση, ο εξοπλισμός στο Γενικό Νοσοκομείο Μολάων, θα τεθεί από αύριο σε τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας, ώστε να πιστοποιηθεί η εύρυθμη λειτουργία του, πριν την οριστική παραλαβή από τους προμηθευτές.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε