14/06/2012
Γνωστοποίηση Συναλλαγών (Eurobank / κ.Αρχοντίδης)

Η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 08.06.2012 ότι:

 1. Στις 05.06.2012 προέβη στην αγορά 354 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 125.920,00 ευρώ
 2. Στις 05.06.2012 προέβη στην πώληση 6 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 2.226,00 ευρώ
 3. Στις 06.06.2012 προέβη στην αγορά 3.200 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 13.148,00 ευρώ
 4. Στις 06.06.2012 προέβη στην αγορά 79 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 27.772,00 ευρώ
 5. Στις 06.06.2012 προέβη στην πώληση 3.200 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 13.256,00 ευρώ
 6. Στις 06.06.2012 προέβη στην πώληση 18 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 6.384,00 ευρώ
 7. Στις 06.06.2012 προέβη στην αγορά 20.488 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 83.632,69 ευρώ
 8. Στις 06.06.2012 προέβη στην πώληση 24.978 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 102.328,81 ευρώ
 9. Στις 06.06.2012 προέβη στην αγορά 7.200 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 29.572,00 ευρώ
 10. Στις 06.06.2012 προέβη στην πώληση 7.200 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 29.684,00 ευρώ
 11. Στις 07.06.2012 προέβη στην αγορά 16.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 68.228,00 ευρώ
 12. Στις 07.06.2012 προέβη στην αγορά 50 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 17.837,00 ευρώ
 13. Στις 07.06.2012 προέβη στην πώληση 45.039 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 186.761,84 ευρώ
 14. Στις 07.06.2012 προέβη στην πώληση 2 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 724,00 ευρώ
 15. Στις 07.06.2012 προέβη στην αγορά 45.039 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 186.863,70 ευρώ
 16. Στις 07.06.2012 προέβη στην πώληση 21.600 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 89.591,00 ευρώ
 17. Στις 07.06.2012 προέβη στην αγορά 31.756 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 131.088,58 ευρώ
 18. Στις 07.06.2012 προέβη στην πώληση 1.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 6.195,00 ευρώ.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).