22/06/2012
Γνωστοποίηση Συναλλαγών (Eurobank /κ. Αρχοντίδης)

Η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 19.06.2012 ότι:

 1. Στις 15.06.2012 προέβη στην πώληση 67.061 Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 252.536,41 ευρώ
 2. Στις 15.06.2012 προέβη στην αγορά 67.061 Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 250.980,56 ευρώ
 3. Στις 15.06.2012 προέβη στην πώληση 53.337 Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 194.710,58 ευρώ
 4. Στις 15.06.2012 προέβη στην αγορά 11.956 Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 43.975,64 ευρώ
 5. Στις 15.06.2012 προέβη στην πώληση 2.000 Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 7.360,00 ευρώ
 6. Στις 15.06.2012 προέβη στην αγορά 2.000 Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 7.357,37 ευρώ
 7. Στις 15.06.2012 προέβη στην αγορά 305 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 111.177,00 ευρώ
 8. Στις 15.06.2012 προέβη στην αγορά 30 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 10.984,00 ευρώ
 9. Στις 15.06.2012 προέβη στην πώληση 428 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 156.813,00 ευρώ
 10. Στις 15.06.2012 προέβη στην πώληση 30 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 10.892,00 ευρώ
 11. Στις 18.06.2012 προέβη στην αγορά 29.000 Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 121.452,84 ευρώ
 12. Στις 18.06.2012 προέβη στην πώληση 17.000 Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 72.614,34 ευρώ
 13. Στις 18.06.2012 προέβη στην αγορά 6.600 Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 28.415,00 ευρώ
 14. Στις 18.06.2012 προέβη στην πώληση 12.500 Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 52.986,46 ευρώ
 15. Στις 18.06.2012 προέβη στην αγορά 38.323 Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 163.629,05 ευρώ
 16. Στις 18.06.2012 προέβη στην πώληση 38.323 Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 164.849,06 ευρώ
 17. Στις 18.06.2012 προέβη στην αγορά 125 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 52.624,00 ευρώ
 18. Στις 18.06.2012 προέβη στην πώληση 71 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 30.675,00 ευρώ.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).