06/08/2012
Παραίτηση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με το Ν. 3340/2005 και τη με αριθμό 3/347/12.7.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Σπανουδάκης έθεσε την παραίτησή του στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΟΠΑΠ Α.Ε.