17/09/2012
Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγορά

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. απαντώντας στο υπ. αριθμό 3583/14-9-2012 ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, αναφορικά με την αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος που διέπει την λειτουργία της εταιρείας, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό βάσει του Ν. 3556/2007 τα εξής:

Δεν έχει περιέλθει σε γνώση της ΟΠΑΠ Α.Ε. καμιά ενημέρωση περί αλλαγής του φορολογικού καθεστώτος που διέπει τη λειτουργία της.

Το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί εγκαίρως για οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή γνωστοποιηθεί αρμοδίως στη Διοίκηση της εταιρείας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.