21/09/2012
Διευκρινιστική Επιστολή Υπουργείου Οικονομικών

Σε συνέχεια της από 14.09.2012 απάντησης της ΟΠΑΠ ΑΕ στο υπ. αριθμό 3583/14-9-2012 ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επισυνάπτεται σχετική επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Δείτε το αρχείο της Ανακοίνωσης

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.