21/09/2012
Οι προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα για τα προδικαστικά ερωτήματα του ΣτΕ

Όπως είχε ήδη προανακοινωθεί, σήμερα 20/9/2012 ο Γενικός Εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης κ. Jan Mazak κατέθεσε τις προτάσεις του στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-186/11 και C-209/11 μετά από τα προδικαστικά ερωτήματα που είχε θέσει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας στις υποθέσεις των εταιρειών Stanleybet International Ltd, William Hill Organization Ltd, William Hill Plcκαι Sporting bet Plc κατά του Ελληνικού Δημοσίου και στις οποίες συμμετείχε με παρέμβασή της η ΟΠΑΠ Α.Ε.

Με τις προτάσεις του ο Γενικός Εισαγγελέας επαναλαμβάνει την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία «τα άρθρα 49 και 56 ΣΛΕΕ έχουν την έννοια ότι εθνική νομοθεσία η οποία παρέχει το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, διαχειρίσεως, οργανώσεως και λειτουργίας τυχερών παιγνίων σε μία και μόνη επιχείρηση η οποία έχει τη μορφή εισηγμένης στο Χρηματιστήριο ανώνυμης εταιρίας μπορεί να είναι δικαιολογημένη στο μέτρο που η νομοθεσία αυτή πράγματι επιδιώκει τον σκοπό του περιορισμού της προσφοράς των τυχερών παιγνίων ή τον σκοπό της καταπολεμήσεως της συναφούς προς τα τυχερά παίγνια εγκληματικότητας, κατευθύνοντας τους παίκτες σε ελεγχόμενα κυκλώματα και στο μέτρο που σκοπεί στην επίτευξη των σκοπών αυτών κατά συνεπή και συστηματικό τρόπο».

Καταλήγει δε ότι «στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να κρίνει ποιον από τους σκοπούς αυτούς επιδιώκει στην πραγματικότητα η επίμαχη εθνική νομοθεσία και αν η νομοθεσία αυτή όντως εξυπηρετεί τον σκοπό αυτόν κατά συνεπή και συστηματικό τρόπο».

Στην περίπτωση που οι προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα γίνουν δεκτές από το Τμήμα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίκασε τις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις στις 13/6/2012, αυτό σημαίνει ότι εναπόκειται στην δικαστική κρίση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας να κρίνει ποιον από τους ανωτέρω σκοπούς, ήτοι τον περιορισμό της προσφοράς των τυχερών παιγνίων ή/και την καταπολέμηση της συναφούς προς τα τυχερά παίγνια εγκληματικότητας, επιδιώκει στην πραγματικότητα η εθνική νομοθεσία και αν η νομοθεσία αυτή όντως εξυπηρετεί τους σκοπούς αυτούς κατά συνεπή και συστηματικό τρόπο.

Η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται εντός του 2013. Στη συνέχεια θα επιληφθεί η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.