24/09/2012
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Αναφορικά με την από 19.09.2012 ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τη εναρμόνιση της φορολογίας στην αγορά των παιγνίων, περιλαμβανομένων και αυτών της ΟΠΑΠ Α.Ε., η εταιρία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τις επιπτώσεις της εν λόγω εναρμόνισης σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες και την ανάλυση της διαμορφούμενης κατάστασης, ως ακολούθως:

1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσης των παιγνίων της, συμπεριλαμβανομένου του «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ», τόσο στο επίγειο δίκτυο όσο και στο Διαδίκτυο έως το 2020. Επιπλέον διατηρεί από το 2020 έως το 2030 το αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσης των παιγνίων της στο επίγειο δίκτυο, ενώ το ίδιο ισχύει και στο Διαδίκτυο με την εξαίρεση του «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ». Επίσης, τα παίγνια τύπου RNG(RandomNumberGenerator) θα διατίθενται αποκλειστικά μέσω της ΟΠΑΠ Α.Ε.

2. Εξαλείφεται οποιοσδήποτε κίνδυνος καταλογισμού πιθανής κρατικής ενίσχυσηςαπό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την Εταιρία.

3. Αναφορικά με τις δεσμεύσεις, οι οποίες αφορούν στη χορήγηση της άδειας εκμετάλλευσης των παιγνιομηχανημάτων και την περίοδο επέκτασης της αποκλειστικής άδειας, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν υφίσταται άμεσο πρόσθετο οικονομικό βάρος, καθώς πρόσθετος φόρος και/ή τίμημα καθίστανται αναγκαία μόνο αν οι δραστηριότητες αυτές υπεραποδώσουν για την Εταιρία .

4. Εάν για την περίοδο επέκτασης της αποκλειστικής άδειας από το 2020 έως το 2030 , η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν επιτύχει τα αρχικώς προβλεπόμενα επίπεδα μεικτών κερδών κατά τον υπολογισμό του τιμήματος για την επέκταση της άδειας για την περίοδο αυτή, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα λάβει αποζημίωση για τη διαφορά των προπληρωμένων προς το Ελληνικό Δημόσιο φόρων.

5. Η γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε συνδυασμό με την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεισφέρουν στη διαφάνεια και σαφήνεια του νομοθετικού πλαισίου που διέπουν τη λειτουργία της εταιρίας.

6. Η εταιρία εξετάζει τον τρόπο εφαρμογής και υλοποίησης της εναρμόνισης της φορολογίας όσον αφορά στα κέρδη των παικτών σύμφωνα με το Ν. 4002/2011, και θα προβεί σε νέες ανακοινώσεις μόλις ολοκληρώσει τη μελέτη του θέματος.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.