19/11/2012
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2012

Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. θα ανακοινώσει τα Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2012, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

- Τρίτη 20.11.2012,ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.athex.gr) και στην εταιρική ιστοσελίδα (www.opap.gr).

- Τετάρτη 21.11.2012, δημοσίευση στον τύπο των Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2012.

- Τετάρτη 21.11.2012 και ώρα Ελλάδας 16:00, τηλεδιάσκεψη με αναλυτές και θεσμικούς επενδυτές για τα Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2012 της Εταιρείας.

ΟΠΑΠ Α.Ε.