17/12/2012
ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ

€ 80.000,00 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι νικητές της πρώτης κατηγορίας στον 51ο Διαγωνισμό της 15-17/12/2012.