21/12/2012
ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ

€ 80.000,00 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι νικητές της πρώτης κατηγορίας στον 52ο Διαγωνισμό της 22-24/12/2012.