15/01/2013
ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ

€ 80.000,00 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι νικητές της πρώτης κατηγορίας στον 3ο Διαγωνισμό της19-21/01/2013.