15/01/2013
ΠΡΟΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

€ 120.000,00 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι νικητές της πρώτης κατηγορίας στον 3ο Διαγωνισμό της 19-20/01/2013.