08/02/2013
Συμπληρωματική Ανακοίνωση Σχετικά με Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν. 3556/2007

Σε συνέχεια της από 29.01.2013 ανακοίνωσης, σχετικά με την αγορά 16.554.553 μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε. από την εταιρεία «The Baupost Group, L.L.C.», ήτοι ποσοστό 5,19% επί του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΠΑΠ Α.Ε., ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι, με νεότερη ενημέρωση που έλαβε η ΟΠΑΠ στις 30.01.2013, ο κύριος Seth A. Klarman είναι ο ελέγχων-βασικός μέτοχος της «The Baupost Group, L.L.C.» και υπόχρεο φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με το Ν. 3556/2007.

Περιστέρι, 05.02.2013
ΟΠΑΠ Α.Ε.