16/09/2008
Το νέο στρατηγικό μοντέλο οργάνωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Στα πλαίσια της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού της ΟΠΑΠ Α.Ε., ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χρήστος Χατζηεμμανουήλ παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξη τύπου τη νέα οργανωτική δομή των ελληνικών εταιρειών του ομίλου, δηλαδή, της μητρικής ΟΠΑΠ Α.Ε. και της θυγατρικής ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε.
 
Το εγχείρημα αποσκοπεί στην αναδιοργάνωση, αναδιάταξη και επανακαθορισμό των ροών εργασιών των δύο εταιρειών, προκειμένου αυτές να λειτουργούν αποτελεσματικά και συμπληρωματικά μεταξύ τους, βάσει διεθνών προτύπων οργάνωσης, λειτουργίας και εταιρικής διακυβέρνησης λοταριών.
 
Η αναδιοργάνωση του ομίλου της ΟΠΑΠ ήταν μία από τις εξαγγελίες του κ. Χατζηεμμανουήλ στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων τον Νοέμβριο 2007, στην οποία εξελέγη η νέα διοίκηση. Η αποτελεσματική οργάνωση, είχε δηλώσει τότε ο κ. Χατζηεμμανουήλ, είναι απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της ΟΠΑΠ. Ο πρώτος κύκλος της αναδιοργάνωσης ολοκληρώθηκε στις αρχές Ιουνίου με την επιλογή του νέου οργανωτικού μοντέλου. Η υλοποίηση ξεκινά άμεσα και θα ολοκληρωθεί εντός του έτους.
 
Η νέα οργανωτική δομή επελέγη μεταξύ των εναλλακτικών προτάσεων του ειδικού συμβούλου για τον στρατηγικό ανασχεδιασμό, την ένωση εταιρειών AT Kearny Spa και Planning A.E.
 
* * *
 
Διαδικασία

 Η ένωση ανέλαβε το έργο μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό. Η διαδικασία επιλογής διήρκεσε περίπου πέντε εβδομάδες (09.01-15.02.2008). Φάκελο συμμετοχής είχαν υποβάλει εννέα επιχειρήσεις συμβούλων διεθνούς εμβέλειας. Στο πρώτο στάδιο έγινε προ-επιλογή (short list) με βάση αντικειμενικά κριτήρια που περιλάμβαναν την εμπειρία σε λοταρίες, την αναδιοργάνωση σε εταιρείες του Δημοσίου που ιδιωτικοποιήθηκαν, την προτεινόμενη ομάδα έργου κλπ. Σε δεύτερο στάδιο δόθηκαν λεπτομερείς προδιαγραφές, συζητήθηκαν με τους υποψηφίους και στο τέλος υπεβλήθησαν οικονομικές προσφορές για την επιλογή του μειοδότη. Σε όλες τις φάσεις υπήρχε πλήρης ενημέρωση μέσω του δικτυακού τόπου της ΟΠΑΠ Α.Ε.
 
Το έργο εξελίσσεται σε τρεις φάσεις, τη διάγνωση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση. Ήδη ολοκληρώθηκαν οι δύο πρώτες φάσεις και αρχίζει η υλοποίηση. Η διάγνωση της υφισταμένης καταστάσεως διήρκεσε περίπου πέντε εβδομάδες. Συμμετείχαν το σύνολο των γενικών διευθυντών και διευθυντών και περίπου το ένα τρίτο των εργαζομένων. Η δεύτερη φάση διήρκεσε περίπου δέκα εβδομάδες, ολοκληρώθηκε στις αρχές Ιουνίου και σ’ αυτήν έγινε η επιλογή του οργανωτικού μοντέλου μεταξύ των εναλλακτικών σεναρίων που υπέβαλε ο Σύμβουλος. Οι προτάσεις συζητήθηκαν διεξοδικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε., στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Εργαζομένων της ΟΠΑΠ (ΣΥΟΠΑΠ) και το σύνολο του προσωπικού, μονίμου και εκτάκτου, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Σε όλα τα ενδιάμεσα στάδια του έργου υπήρξε συνεχής και λεπτομερής ενημέρωση.
 
Με δεδομένη την ολοκλήρωση και επιλογή του οργανωτικού σχήματος, μένει πλέον να αποτυπωθούν οι διεργασίες, να περιγραφούν οι θέσεις εργασίας, να σχεδιαστεί η μέτρηση της απόδοσης και να εφαρμοσθεί το νέο μοντέλο σε επίπεδο διευθύνσεων και τμημάτων. Η υλοποίηση  θα διαρκέσει περίπου έξι μήνες, στη διάρκεια των οποίων, αν απαιτηθεί, θα γίνουν οι αναγκαίες ρυθμίσεις, ώστε η οργάνωση να είναι λειτουργική και αποδοτική.
 
Το σχέδιο οργάνωσης που επελέγη διατηρεί τα κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων, αυξάνει την αποτελεσματικότητα, παρέχει δυνατότητα ανάπτυξης και μειώνει το κόστος της επέκτασης των δραστηριοτήτων. Στο νέο οργανόγραμμα, περιλαμβάνονται ειδικές οργανωτικές μονάδες για την ανάπτυξη των εργασιών, την καλύτερη λειτουργία των παιχνιδιών με αυστηρές διαδικασίες ελέγχου (κοινωνική ευθύνη, υπεύθυνο παιχνίδι, ασφάλεια εργασιών κ.λπ.) και την εξυπηρέτηση των πρακτόρων και των πελατών. Επιπλέον, βελτιώνεται η επιχειρηματική λειτουργία, με χωριστό marketing για τα αριθμολαχεία και το Στοίχημα, ενώ έμφαση δίνεται στη διαρκή και συστηματική παρακολούθηση των πωλήσεων δικτύου, την αυστηρή τήρηση των κανόνων προστασίας του κοινού. Τέλος, υιοθετείται ειδική λειτουργία διοικητικής λογιστικής (προϋπολογισμός, έλεγχος κόστους κλπ), ενώ προετοιμάζεται η ανάληψη από την ΟΠΑΠ της αυτόνομης λειτουργίας του μηχανογραφικού κέντρου.
 
Σύμφωνα με τη νέα οργάνωση, η μητρική ΟΠΑΠ Α.Ε. ως κάτοχος της άδειας λειτουργίας των παιχνιδιών, καθορίζει και παρακολουθεί την ανάπτυξη των εργασιών του Ομίλου, λειτουργεί τα παιχνίδια με σεβασμό στην κοινωνία και στην άδεια παραχώρησης και καθορίζει και παρακολουθεί τις πολιτικές για το δίκτυο. Η θυγατρική ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. εκτελεί τις πολιτικές για το δίκτυο που ορίζει η μητρική και εισηγείται βελτιώσεις, υποστηρίζει το δίκτυο, παρέχει υπηρεσίες αποδοχής και παράδοσης αιτημάτων πρακτόρων και πελατών και παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για τον όμιλο (συντήρηση, φύλαξη, καθαρισμός, κλπ). Σημειώνεται ότι στη νέα οργάνωση τα γραφεία στη Θεσσαλονίκη θα εξειδικευτούν στη διαχείριση του δικτύου Βορείου Ελλάδος ενώ τα γραφεία της Αθήνας θα καλύψουν τη Νότια Ελλάδα. Γενικά, η διαχείριση του δικτύου βελτιώνεται σημαντικά προκειμένου να δώσει αποτελεσματικές υπηρεσίες στα πρακτορεία και να αξιοποιήσει τις δυνατότητές τους με δομημένο τρόπο.
 
Επόμενο βήμα είναι η υλοποίηση της νέας οργανωτικής δομής και η εφαρμογή των προσαρμοσμένων διαδικασιών λειτουργίας. Αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2008.