19/06/2013
ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ

€ 117.500,00 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι νικητές της πρώτης κατηγορίας στον 25ο Διαγωνισμό της 22-24/06/2013.