19/08/2013
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 12-ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2007

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και τη με αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι:

Υπεγράφη σήμερα μεταξύ του Ταμείου Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.) και της «Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.», η 12ετής σύμβαση παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προώθησης και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων.

Η εταιρεία «Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.» έχει ως μετόχους εταιρείες ελεγχόμενες από την ΟΠΑΠ Α.Ε. (ATH: OPAP), την Scientific Games (Nasdaq: SGMS) και την Intralot (ATH: INLOT).

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα παρέχει προς την «Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.» υπηρεσίες έναντι προμήθειας: (α) αξιοποίησης του υφιστάμενου δικτύου πωλήσεων, (β) ανάπτυξης νέου δικτύου πωλήσεων (με υπεργολάβο την Intralot) και (γ) λογιστικών, νομικών και φιλοξενίας μηχανογραφικών κέντρων.

ΟΠΑΠ Α.Ε.