16/09/2008
Συμφωνία μεταξύ ΟΠΑΠ και ΠΟΕΠΠΠ

Κατά την σημερινή Γ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε., έγινε εκτενής συζήτηση του κειμένου του σχεδίου ατομικών συμβάσεων, το οποίο είχε συμφωνηθεί μεταξύ του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΟΠΑΠ Α.Ε. κ. Χρήστου Χατζηεμμανουήλ και του προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Πρακτόρων (ΠΟΕΠΠΠ) κ. Κίμωνα Κλωνάρη στα τέλη Απριλίου 2008. Μετά την παροχή των αναγκαίων διευκρινήσεων, το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης ενεκρίθη με ψήφους 106 έναντι 4, ενώ 4 εκπρόσωποι δήλωσαν «παρών». Πλέον, η ΟΠΑΠ Α.Ε. προτίθεται να προχωρήσει στην σύνταξη του τελικού κειμένου, το οποίο θα τεθεί υπό την κρίση του Δ.Σ. της εταιρείας σε προσεχή συνεδρίασή του.