16/09/2013
Αντικατάσταση Παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ.

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η Εταιρεία Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την απόφαση 3/347/12-07-05 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το Δ.Σ. στην 34η Συνεδρίαση της 12-09-2013, αποφάσισε και ενέκρινε την εκλογή του κου Σπυρίδωνα Φωκά του Παναγιώτη, ως Μη Εκτελεστικού Mέλους του Δ.Σ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κου Δημητρίου Αγραφιώτη.

ΑΘΗΝΑ 13/09/2013
ΟΠΑΠ Α.Ε.