07/10/2013
Αποχώρηση Διευθυντή Σχέσεων με Μετόχους

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Κωνσταντίνος Σουλετσιώτης του Νικολάου, αποχώρησε από τη θέση του Διευθυντή Σχέσεων με Μετόχους στις 30.09.2013. Η Εταιρεία ευχαριστεί τον κο Σουλετσιώτη για τις υπηρεσίες του και την πολύχρονη προσφορά του στην ΟΠΑΠ Α.Ε. από διάφορες θέσεις ευθύνης.

ΑΘΗΝΑ, 01.10.2013
ΟΠΑΠ Α.Ε.