21/10/2013
Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν. 3556/2007 (ΤΑΙΠΕΔ A.E. / Emma Delta Hellenic Holdings Ltd)

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3556/2007 και την από 14.10.2013 σχετική ενημέρωση, ότι το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) Α.Ε., μεταβίβασε στις 11.10.2013 105.270.000 μετοχές της ΟΠΑΠ, ήτοι ποσοστό 33,00% του Μετοχικού Κεφαλαίου της, στην Emma Delta Hellenic Holdings Limited. Υπενθυμίζεται ότι το παραπάνω ποσοστό είχε μεταβιβαστεί από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., σύμφωνα με το Ν. 3986/2011 και την υπ΄ αριθμό 193/2011 (ΦΕΚ 2501/Β΄) απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ).

Αθήνα, 14.10.2013
ΟΠΑΠ Α.Ε.