29/10/2013
Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2013

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου 2013, ως ακολούθως:

Τετάρτη 20.11.2013: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2013 (αντί της Πέμπτης 21.11.2013).

Πέμπτη 21.11.2013: Ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης (αντί της Παρασκευής 22.11.2013).

Αθήνα, 24.10.2013
ΟΠΑΠΑ.Ε.