04/11/2013
Αποχώρηση Γενικού Διευθυντή Οικονομικής Διαχείρισης

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για την από 25.10.2013 λύση κοινή συναινέσει της συνεργασίας με τον κ. Βενετσάνο Ρογκάκο ως Γενικού Διευθυντή Οικονομικής Διαχείρισης. Η Εταιρεία ευχαριστεί τον κ. Ρογκάκο για τις υπηρεσίες του.

Αθήνα, 30.10.2013
ΟΠΑΠ Α.Ε.