05/11/2013
Τοποθέτηση Γενικών Διευθυντών

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3340/2005 και την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την τοποθέτηση των:

  • κ. Petr Matejovsky ως Γενικού Διευθυντή Marketing και
  • κ. Petr Jendrejcik, ως Γενικού Διευθυντή Πληροφορικής

με ημερομηνία έναρξης άσκησης των καθηκόντων τους την 01.11.2013.

Αθήνα, 05.11.2013
ΟΠΑΠ Α.Ε.