14/09/2009
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008

Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. θα ανακοινώσει τα ετήσια αποτελέσματα για τη χρήση 2008, τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2009, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

  • Δευτέρα, 16.03.2009 ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. στην εταιρική ιστοσελίδα (www.opap.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr).
  • Τρίτη, 17.03.2009 δημοσίευση στον τύπο των αποτελεσμάτων 2008.
  • Τρίτη, 17.03.2009 και ώρα Ελλάδος 17:00 τηλεδιάσκεψη με αναλυτές και θεσμικούς επενδυτές για τα αποτελέσματα της χρήσης 2008 της εταιρείας.