14/09/2009
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η εταιρεία Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 της απόφασης 3/347/12-07-05 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι το Δ.Σ. στην 11η συνεδρίασή του της 10ης Απριλίου 2009 ομόφωνα εξέλεξε, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, τον κ. Κωνσταντίνο Μαράτο του Μάριου, ως αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας τoυ παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Θεόδωρου Βάρδα του Κωνσταντίνου.

ΑΘΗΝΑ 14/04/2009
ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.