19/10/2009
Γνωστοποίηση παραίτησης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τις παραιτήσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της, Αιμίλιου Στασινάκη του Κωνσταντίνου και Γεωργίου Μουρούτη του Νικολάου.


ΑΘΗΝΑ 19/10/2009
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.