23/10/2009
Γνωστοποίηση παραίτησης Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την παραίτηση του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της, κ. Κωνσταντίνου Κουτρουμπή του Κυριάκου.


ΑΘΗΝΑ 20/10/2009
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.