26/11/2009
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., σε συνέχεια της από 23/11/2009 Απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου αναφορικά με τη διανομή προμερίσματος για τη χρήση 2009 και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει τη συμπλήρωση του Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2009 ως ακολούθως:
- Ημερομηνία αποκοπής προμερίσματος χρήσης 2009: Τετάρτη, 16.12.2009, ήτοι πριν την Παρασκευή, 18.12.2009, που αποτελεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ATHEX 20 στον οποίο συμπεριλαμβάνεται.
- Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date): Παρασκευή, 18.12.2009
- Ημερομηνία έναρξης καταβολής προμερίσματος: Πέμπτη, 24.12.2009, μέσω της πληρώτριας Τράπεζας – Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
- Ποσό προμερίσματος: 0,65 ευρώ ανά μετοχή (προ παρακράτησης φόρου 10%), ήτοι καθαρό ποσό 0,585 ευρώ ανά μετοχή.


Αθήνα, 24.11.2009
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.