04/01/2010
Γνωστοποίηση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3340/2005 και την Απόφαση 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι μετά την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την 5η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε -κατόπιν αναβολής από 18 Δεκεμβρίου 2009- στις 30/12/2009, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του στις 30/12/2009 συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.:

Σταματόπουλος Χάρης του Κωνσταντίνου,Πρόεδρος του Δ. Σ.
Σπανουδάκης Ιωάννης του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος
Μασσαρά Μαρίνα του Νικολάου

Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.:

Αρχοντίδης Δημοσθένης του Ιωάννη
Παπαδοπούλου Παναγιώτα του Δημητρίου
Σιαμάνη Ευθαλία του Ευαγγέλου
Σοφοκλέους Νικόλαος του Σοφοκλή
Χατζή Χρυσή του Τριαντάφυλλου

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.:

Ρογκάκος Βενετσάνος του Ηλία, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου
Βρυώνης Παναγιώτης του Δημητρίου
Κυριακός Γεώργιος του Κωνσταντίνου


Περιστέρι 30/12/2009
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.