22/02/2010
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2010

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η ΟΠΑΠ Α.Ε., ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2010:

Δευτέρα 22.3.2010: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους 2009.
Τρίτη 23.3.2010: Δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων & Ετήσια ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης.
Δευτέρα 10.5.2010: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
Παρασκευή 14.5.2010: Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2009, δηλαδή πριν την 18η Ιουνίου 2010 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ATHEX 20 στον οποίο συμπεριλαμβάνεται.
Τρίτη 18.5.2010: Ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος - Record Date
Τρίτη 25.5.2010: Έναρξη πληρωμής μερίσματος χρήσης 2009.
Πέμπτη 27.5.2010: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2010.
Πέμπτη 26.8.2010: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2010.
Δευτέρα 22.11.2010: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2010.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.opap.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr) και την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, θα δημοσιεύονται στον Τύπο.
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω πληρώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.