01/03/2010
Γνωστοποίηση σημαντικών συμμετοχών Ν. 3556/2007

Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν.3556/2007 και έπειτα από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε στις 25-02-10, η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι η Capital Research and Management Company – εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων - κατέχει 47.853.660 μετοχές (άμεσα: 0, έμμεσα: 47.853.660), ήτοι ποσοστό 15,0011% επί του συνόλου των μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου. Σημειώνεται ότι στο ποσοστό αυτό εξακολουθεί να συμπεριλαμβάνεται και ποσοστό 5,148%, που αντιστοιχεί σε 16.421.040 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, που κατέχει άμεσα η εταιρεία Capital Income Builder.

Η ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία το ποσοστό συμμετοχής υπερέβη το 15%, είναι η 23η Φεβρουαρίου 2010. Σύμφωνα με την γνωστοποίηση, ο αριθμός των μετοχών (έμμεση συμμετοχή) πριν την κρίσιμη συναλλαγή ήταν 47.653.660, ήτοι ποσοστό 14,9385% επί του συνόλου των μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.3556/2007 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr και στην ιστοσελίδα της εταιρείας στη διεύθυνση www.opap.gr.

Περιστέρι, 26.02.2010

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.