18/03/2010
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009

Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. θα ανακοινώσει τα ετήσια αποτελέσματα για τη χρήση 2009, την Δευτέρα 22 Μαρτίου 2010, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

  • Δευτέρα, 22.03.2010 ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. στην εταιρική ιστοσελίδα (www.opap.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr)
  • Τρίτη, 23.03.2010 δημοσίευση στον τύπο των αποτελεσμάτων 2009
  • Τρίτη, 23.03.2010 και ώρα Ελλάδος 17:00 τηλεδιάσκεψη με αναλυτές και θεσμικούς επενδυτές για τα αποτελέσματα της χρήσης 2009 της εταιρείαςΑθήνα, 16.03.2010

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.