21/04/2010
Εκλογή μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος- Εκ νέου συγκρότηση σε Σώμα του Δ.Σ.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.3340/2005 και της απόφασης 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και ενέκρινε την εκλογή και τον ορισμό του κ. Γεωργίου Ράλλη του Αθανασίου, ως προσωρινά ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Βενετσάνου Ρογκάκου του Ηλία για το υπόλοιπο της θητείας του, και την εκ νέου συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, ως ακολούθως:
1. Χάρης Σταματόπουλος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος,
2. Ιωάννης Σπανουδάκης του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
3. Δημοσθένης Αρχοντίδης του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος,
4. Παναγιώτης Βρυώνης του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
5. Γεώργιος Κυριακός του Κωνσταντίνου, εκτελεστικό μέλος,
6. Μαρίνα Μασσαρά του Νικολάου, εκτελεστικό μέλος,
7. Παναγιώτα Παπαδοπούλου του Δημητρίου, προσωρινά ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
8. Γεώργιος Ράλλης του Αθανασίου, προσωρινά ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
9. Ευθαλία Σιαμάνη του Ευαγγέλου, μη εκτελεστικό μέλος,
10. Νικόλαος Σοφοκλέους του Σοφοκλέους, μη εκτελεστικό μέλος, και
11. Χρυσή Χατζή του Τριαντάφυλλου, μη εκτελεστικό μέλος.

Περιστέρι 20/4/2010
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.