30/04/2010
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

Σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας Ημερησία (28/04/2010) αναφορικά με τις πωλήσεις του παιχνιδιού ΚΙΝΟ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010, η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα στοιχεία είναι ανακριβή. Η πορεία των εσόδων της εταιρείας κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα γνωστοποιηθεί με τη δημοσιοποίηση της τριμηνιαίας λογιστικής κατάστασης στις 27 Μαΐου 2010.