11/05/2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/07

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (ΟΠΑΠ Α.Ε.) ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι:

(α) Ματαιώθηκε η νομίμως συγκληθείσα και προγραμματισθείσα δέκατη (10η) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 10ης Μαΐου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, καθώς δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση των μετόχων, λόγω κατάληψης των εισόδων του κτιρίου από εκπροσώπους και μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.), οι οποίοι παρεμπόδισαν δια αυτού του τρόπου τη διεξαγωγή της Συνέλευσης.
(β) Προς τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα συγκληθεί κατά τα νομίμως προβλεπόμενα στις 13/05/2010 προκειμένου να ορίσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής της δέκατης (10ης) Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε.
(γ) Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η ΟΠΑΠ Α.Ε., ανακοινώνει ότι με νεώτερη ανακοίνωσή της θα γνωστοποιήσει τις νέες ημερομηνίες που οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα στο υπόλοιπο του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2009 (προσδιορισμός ημερομηνίας αποκοπής), καθώς επίσης και για το πότε θα γίνει η πληρωμή στους δικαιούχους του υπολοίπου μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2009, που είχαν προγραμματισθεί να πραγματοποιηθούν αντίστοιχα στις 14/05/2010 (ημερομηνία διαπραγμάτευσης μετοχών χωρίς το δικαίωμα στη λήψη του υπολοίπου μερίσματος) και στις 25/05/2010 (πληρωμή στους δικαιούχους του υπολοίπου μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2009 μέσω των χειριστών από την πληρώτρια τράπεζα Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος).

Περιστέρι, 10 Μαΐου 2010
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ