17/05/2010
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2010 όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της 13/05/2010 του Διοικητικού της Συμβουλίου:
- Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: Δευτέρα, 14/06/2010.
- Ημερομηνία αποκοπής υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2009: Τετάρτη, 16/06/2010, ήτοι πριν την Παρασκευή, 18/06/2010, που αποτελεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ATHEX 20 στον οποίο συμπεριλαμβάνεται.
- Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date): Παρασκευή, 18/06/2010.
- Ημερομηνία έναρξης καταβολής υπολοίπου μερίσματος: Πέμπτη, 24/06/2010, μέσω της πληρώτριας Τράπεζας – Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
- Ποσό υπολοίπου μερίσματος: 1,10 ευρώ ανά μετοχή (προ παρακράτησης φόρου 10%), ήτοι καθαρό ποσό 0,99 ευρώ ανά μετοχή.

Περιστέρι, 14/05/2010
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.