24/01/2014
Παραίτηση Γενικού Διευθυντή

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κ. Ευάγγελος Μαγγανάς του Αριστομένη, Γενικός Διευθυντής Εταιρικών Υπηρεσιών, ΟΠΑΠ Α.Ε. αποχωρεί από την Εταιρεία την 24.01.2014.

Η Εταιρεία ευχαριστεί τον κ. Μαγγανά, για την πολύχρονη προσφορά του, από διάφορες θέσεις ευθύνης.


Αθήνα, 24.01.2014
ΟΠΑΠ Α.Ε.