Διοικητικό Συμβούλιο

KAMIL ZIEGLER ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΤΡΑΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
PAVEL MUCHA ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΩΚΑΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
ΒΑΪΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
ΦΩΤΗΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ