Διοικητικό Συμβούλιο

DAMIAN COPE ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΤΡΑΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
MICHAL HOUST ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΩΚΑΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ